Produk hasil inovasi penyelidik UiTM mampu beri manfaat kepada negara

10 produk hasil inovasi penyelidik UiTM dipilih untuk dipamer dan dinilai potensi pengkomersialan oleh panel industri dari Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) dan Cradle Fund Sdn.Bhd.
Pautan


10 produk hasil inovasi penyelidik UiTM dipilih untuk dipamer dan dinilai potensi pengkomersialan oleh panel industri dari Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) dan Cradle Fund Sdn.Bhd.

Pengarah Business Innovation & Commercialization Centre (BITCOM), Prof. Madya Ir. Dr. Sabirin Zoolfakar berkata produk dipilih melalui program biz.spotlight 2023 itu merangkumi pelbagai bidang yang dilihat mampu memberi manfaat kepada masyarakat dan negara.