R2G: MTDC persiapkan usahawan Sarawak untuk i4 0

Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) menerusi program Road2Growth (R2G) 2023 komited untuk melahirkan lebih banyak usahawan tekno di Sarawak.

Pautan


Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) menerusi program Road2Growth (R2G) 2023 komited untuk melahirkan lebih banyak usahawan tekno di Sarawak.
Ketua Pegawai Eksekutif MTDC, Mohammad Hazani Hassan berkata, dengan komitmen ini, syarikat-syarikat IKS yang terlibat dapat mengadaptasi teknologi baharu, seterusnya mewujudkan mewujudkan ekosistem yang memberikan pulangan ekonomi yang positif.