Teknologi telekesihatan: Satu strategi yang dapat mengembangkan lagi sektor kesihatan negara

#BuletinBernama : Penggunaan teknologi telekesihatan dilihat sebagai salah satu strategi yang dapat mengembangkan lagi sektor kesihatan negara di samping memajukan sektor tersebut agar lebih canggih pada masa hadapan, lebih-lebih lagi …
Pautan

Penggunaan teknologi telekesihatan dilihat sebagai salah satu strategi yang dapat mengembangkan lagi sektor kesihatan negara di samping memajukan sektor tersebut agar lebih canggih pada masa hadapan, lebih-lebih lagi pengkadaran penggunaan teknologi dalam sektor kesihatan negara masih di tahap yang rendah.

Ikuti laporan khas dalam segmen Teknoniaga bersama Health Digital Technologies (DoctorOnCall)