MSD Innovation tawar teknologi pertanian pintar bantu belia, B40

#BuletinBernama : MSD Innovation Sdn Bhd, syarikat yang menawarkan teknologi pertanian berasaskan aplikasi Internet of Thing (IoT) buka peluang kepada golongan petani untuk menceburkan diri dalam aktiviti pertanian pintar (smart farming) melalui teknologi ciptaan anak tempatan.
Pautan