Biogenes sasar sayap di rantau asia dengan teknologi Aptamer

#BuletinBernama: Penyedia teknologi penderia Biogenes Technologies Sdn Bhd berhasrat untuk mempertingkatkan pengkomersilan teknologi kit ujian menggunakan aptamer yang di bina syarikat itu iaitu APTSENSE di rantau Asia dalam jangkamasa lima hingga ke 10 tahun akan datang.
Pautan