Hala Tuju MTDC | Tumpuan bidang teknologi ‘deep tech’ & bioperubatan

Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) kini memberi tumpuan terhadap bidang teknologi ‘deep tech’ dan bioperubatan sebagai usaha memperluaskan lagi pelaburan dalam syarikat teknologi di negara ini.

Pautan