MTDC Road2Growth 2022 tingkatkan penggunaan teknologi tempatan industri 4.0

#BuletinBernama : Program MTDC Road2Growth yang dianjurkan oleh Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) agensi di bawah Kementarian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), sebagai platform membantu graduan,penyelidik dan usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dalam memberi pendedahan tentang teknologi Industri 4.0 (i4.0) yang berkembang pesat.

Pautan