Industri I4.0 | MTDC sedia platform bangunkan solusi inovasi & berteknologi

Kerjasama semua pihak yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai termasuk penglibatan graduan yang merupakan tonggak negara adalah sangat penting dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berteknologi tinggi

Pautan