Longe Medikal Sdn Bhd Setanding syarikat negara maju, mantapkan sistem perubatan Malaysia

#BuletinBernama : Teknologi perubatan dibangunkan Longe Medikal Sdn Bhd kini boleh diletakkan setanding dengan teknologi dibangunkan syarikat dari negara-negara maju, sekali gus membantu memantapkan lagi sistem perubatan di Malaysia.

Pautan