AWANI Pagi: Latihan dan Program Mentor Lonjak Perniagaan I 19 Nov 2021Awani Pagi – 19 Nov 2021

Pautan Video

Ikuti perkongsian berkenaan pemantauan dan latihan yang diberikan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) terhadap syarikat teknologi terpilih bersama CEO Vectolabs Technologies Sdn Bhd. Faizal Ali. Perbincangannya dalam #AWANIpagi.